Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihCrkvena glazbaMedijska djelatnost biskupijeLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijeMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Liturgijski pastoral

Ured za liturgijski pastoral osnovan je 2012. godine dekretom varaždinskog biskupa, mons. Josipa Mrzljaka, a predstojnikom je imenovan dr. sc. Mario Kopjar. Ured ima svrhu da pomaže svećenicima i drugim članovima naroda Božjega za što bolju i ljepšu organizaciju liturgijskog života u župnim zajednicama.
Liturgijska slavlja središnji su događaji crkvenog života u prostoru i vremenu te stoga i  važni za vjernički život.
Pod pojmom liturgija, često se puta misli kako je liturgija samo ceremonija: svečane procesije sa zapaljenim svijećama, kađenje tamjanom, nakloni, poklecanja…no to je samo izvanjsko odijelo a nas zanima nutrina, duh liturgije. Liturgija dolazi od  grčke riječi  λειτουργία leiturgía ‚(javni čin), od λαός/λεώς/λειτός laós, leōs, leitós (narod, mnoštvo ljudi)‚ i ἔργον érgon  (djelo, čin‚ služba)  tj. doslovno „javni čin“, što podrazumijeva religiozne ceremonije i obrede u bogoslužju. 
Liturgija je naša hrana za dušu. Dok čovjek svaki dan razmišlja o prehrani i vodi brigu o tjelesnom životu postavljamo pitanje, a kako čovjek hrani dušu?! Istinska hrana vjerničke duše je slavljenje pashalnog otajstva. Na taj se način hrani duša i  izgrađuje Crkva. Po liturgiji i našem sudjelovanju-predanju u slavlju, sve više postajemo snažniji i time ukorijenjeni u tijelo Crkve – Kristove zaručnice. Naš Spasitelj Isus Krist, po riječi i sakramentalnoj prisutnosti osigurava udioništvo u svojem vazmenom otajstvu, te tako ljudima-spašenicima pruža mogućnost da Ocu uzvrate iskazivanjem hvale.
Liturgija je u  svojoj biti slavlje čitave zajednice u kojoj se isprepliću različite službe, a u kojima djeluju muške i ženske osobe: lektor, psalmist, zbor, akolit tj. izvanredni djelitelj svete pričesti, ministranti, sakristant… Cijela crkvena zajednica pozvana je na „aktivo sudjelovanje“ (SC 26-32) u liturgiji. Središte tih bogoslužnih slavlja je euharistija, a oko nje je krug ostalih sakramenata: krštenje, krizma, euharistija, ispovijed, bolesničko pomazanje, ženidba, ređenje  đakona, svećenika i biskupa. Slavljenje otajstava Gospodnjih tijekom godine, u koje spadaju slavlja riječi Božje, liturgija časova, blagoslovine (sprovodni obredi, posvete i blagoslovi, pobožnosti, klanjanja, procesije) procesije i ostala liturgijska slavlja u nadležnosti su pojedinog biskupa u svakoj biskupiji.