Od:
Do:

Početna konferencija projekta "Plus" Caritasa Varaždinske biskupije

VARAŽDIN, 8. 11. 2018.
Caritas Varaždinske biskupije provodi projekt "PLUS" sufinanciran iz programa Europske unije (FEAD).

Početna konferencija projekta bit će u petak 9. studenoga 2018. u 10.30 sati u dvorani Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin.

Projektom "PLUS" (Pružanjem pomoći ubLažažavamo našim sUgrađanima životni statuS) provodit će se mjere pripreme i podjele besplatnih obroka za pripadnike ciljanih skupina projekta. Osim prehrane u pučkoj kuhinji, u okviru projekta, vršit će se dostava paketa hrane starim i nemoćnim osobama, osobama koje žive u samačkom domaćinstvu ili su udaljeni od pučke kuhinje.

Ukupna vrijednost ovog projekta odobrenog u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije iznosi 1 890 959,27 kuna.

Projekt traje do 2. rujna 2019. godine, a na ovoj konferenciji će biti predstavljene osnovne projektne aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2018. i 2019. godine.