Od:
Do:

24. sjednica Prezbiterskog vijeća Varaždinske biskupije

24. sjednica Prezbiterskog vijeća Varaždinske biskupije
VARAŽDIN, 13. 3. 2017.

Pod predsjedanjem varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka 13. ožujka u dvorani Biskupskog ordinarijata u Varaždinu održana je 24. sjednica Prezbiterskog vijeća Varaždinske biskupije. Nakon molitve i pročitanog zapisnika prošle 23. sjednice, započeo je rad Vijeća prema predviđenom dnevnom redu.
 
Na početku biskup je podsjetio da je na današnji dan, 13. ožujka, prije četiri godine izabran kardinal Jorge Maria Bergolio za papu koji je uzeo ime Franjo te ga preporučio u molitve. Istaknuo je da su biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine na sastanku u Bjelovaru odlučili uputiti pismo o sakramentu ispovijedi kojim žele, osobito ispovjednicima, svratiti pozornost na važnost odredbe o vršenju sakramentalne vlasti službenika sakramenta pomirenja, naročito glede odrješenja od kazne koja je vezana uz grijeh pobačaja.
 
Druga točka sjednice bila je proslava 20. obljetnice osnutka Varaždinske biskupije. Cijela godina bit će u tome ozračju. Tako će već u srijedu 15. ožujka biti promocija znanstveno-obrazovnog filma "Varaždinska Regina angelorum" o štovanju Bogorodice i marijanskoj baštini u Varaždinu i na području Varaždinske biskupije, a održat će se u dvorani palače Herzer u Varaždinu. Također će se i ovogodišnje varaždinsko hodočašće na Mariju Bistricu odvijati u tom slavljeničkom duhu, a posebno će to biti naglašeno 3. srpnja ove godine na završetku hodočašća u varaždinskoj katedrali kada će se obilježiti nadnevak osnivanja Varaždinske biskupije 5. srpnja. Glavna proslava 20. godišnjice Biskupije bit će u nedjelju, 1. listopada, sa svetom misom u 18 sati koju će predvoditi kardinal Josip Bozanić u zajedništvu s biskupima Metropolije. Na taj dan navečer ne bi se održavale svete mise u varaždinskim crkvama nego će se vjernici grada Varaždina i cijele Biskupije pozvati na proslavu u katedralu. Biskup je izrazio nadu da će prije toga biti i zaređeni, nakon dvije godine, novi đakoni za Varaždinsku biskupiju koji bi u 2018. godini bili zaređeni za svećenike. Varaždinska biskupija dvije godine nije imala mladomisnika, a u tom vremenu umrlo je 9 svećenika, jedan je napustio svećeništvo, a četvorica su teže bolesni. Biskup je izrazio želju da se ostvari plan završetka gradnje i blagoslov Caritasovog doma u Varaždinu za godišnjicu uspostave Biskupije, 28. rujna u Varaždinu, što će biti trajan spomen na proslavu jubileja. Predloženo je da se kongres ministranata ove jeseni održi u varaždinskoj  katedrali.
 
U trećoj točki raspravljalo se o izvanrednom upravljanju crkvenim dobrima te se posebno naglasilo da je svećenik pozvan odgovorno upravljati crkvenim dobrima i bez znanja i odobrenja Biskupskog ordinarijata ne može poduzimati nikakve građevinske zahvate na crkvenim objektima, te ni u kojem slučaju podizati kredite ili uzimati posudbe. U svezi toga biskup će izdati Dekret koji će se objaviti u Službenom vjesniku Biskupije.
 
U četvrtoj točki dnevnoga reda bilo je riječi o novom ustrojstvu Biskupije, tj. osnivanju arhiđakonatâ čije bi se granice poklapale s prirodnim granicama triju regija koje čine Varaždinsku biskupiju. Sukladno tome, Biskupija bi bila podijeljena na Varaždinsko-zagorski, Međimurski i Podravski arhiđakonat. Također se spomenula potreba osnivanja novog dekanata na području grada Varaždina kojom bi sadašnji Donjovaraždinski dekanat bio podijeljen na dva dekanata: Istočnovaraždinski i Zapadnovaraždinski dekanat. Predloženo je da se preimenuju pojedini dekanati, a svoj bi dosadašnji naziv zadržali sljedeći dekanati: Bednjanski, Čakovečki, Đurđevački, Koprivnički, Ludbreški, Varaždinsko-toplički i Virovski, dok bi  Gornjomeđimurski bio preimenovan u Štrigovski, Donjomeđimurski u Preloški, Gornjovaraždinski u Ivanečki, a Donjovaraždinski u Istočnovaraždinski i Zapadnovaraždinski.
 
Pod točkom razno dotaknuta su mnoga pitanja iz pastoralne prakse, a posebno pitanje materijalnih doprinosa vjernika za župnu zajednicu.


Slika
Slika
Slika