Od:
Do:

Vijesti

Korizma – hod nade
1.3.2017. | Crkva u svijetu
Korizma – hod nade
VATIKAN, 1. 3. 2017. Napor prolaska kroz pustinju – sve kušnje, napasti, iluzije, opsjene... -, sve to služi oblikovanju čvrste nade, postojane nade, po uzoru na nadu koju je gajila Djevica Marija, koja je u tami muke i smrti svoga Sina nastavila vjerovati i nadati se u njegovo uskrsnuće, u pobjedu Božje ljubavi.
"U nadi prepoznajemo da smo svi spašeni" (usp. Rim 8, 19-27)
23.2.2017. | Crkva u svijetu
"U nadi prepoznajemo da smo svi spašeni" (usp. Rim 8, 19-27)
VATIKAN, 22. 2. 2017. U nadi znamo da Gospodin svojim milosrđem želi ozdraviti ranjena i ponižena srca i sve ono što je čovjek izobličio u svojoj bezbožnosti, i da na taj način on ponovno rađa novi svijet i novo čovječanstvo, konačno pomireno u njegovoj ljubavi.
"Nada ne razočarava" (usp. Rim 5, 1-5)
16.2.2017. | Crkva u svijetu
"Nada ne razočarava" (usp. Rim 5, 1-5)
VATIKAN, 15. 2. 2017. - Može li svaki od nas reći: jesam li siguran da me Bog ljubi? To nije tako lako reći. Ali to je istina. Dobro se vježbati govoriti samom sebi: Bog me ljubi. To je korijen nade.
Nada – izvor uzajamne utjehe i mira (1 Sol 5, 14-18)
8.2.2017. | Crkva u svijetu
Nada – izvor uzajamne utjehe i mira (1 Sol 5, 14-18)
VATIKAN, 8. 2. 2017. Nitko ne može sam naučiti nadati se. To nije moguće. Nada, da bi jačala, nužno treba "tijelo", u kojem se razni članovi uzajamno podupiru i oživljavaju. Ako se nadamo, to je zato što su nas naša braća i sestre naučili nadati se i održavali živom svoju nadu.
Kaciga spasenja (1 Sol 5, 4-11)
2.2.2017. | Crkva u svijetu
Kaciga spasenja (1 Sol 5, 4-11)
VATIKAN, 1. 2. 2017. Nadati se znači i podrazumijeva ponizno srce, siromašno srce. Samo siromah zna čekati. Tko je već pun sebe i svojih dobara, ne umije staviti svoje povjerenje ni u kog drugog doli u sebe samog.
Judita: hrabrost jedne žene daje nadu narodu
26.1.2017. | Crkva u svijetu
Judita: hrabrost jedne žene daje nadu narodu
VATIKAN, 25. 1. 2017. Put koji nam pokazuje Judita je put povjerenja, iščekivanja u miru, molitvi i poslušnosti. To je put nade. Ona nam pokazuje da se ne smijemo olako predavati rezignaciji, da moramo učiniti sve što je u našoj moći, ali uvijek ostati na tragu Gospodinove volje.
Jona: nada i molitva
18.1.2017. | Crkva u svijetu
Jona: nada i molitva
VATIKAN, 18. 1. 2017. Mi previše olako zaziremo od toga da se obraćamo Bogu u potrebi kao da se radi o koristoljubivoj i samim tim nesavršenoj molitvi. Ali Bog poznaje našu slabost, zna da ga se spominjemo da bismo tražili od njega pomoć, te blagim osmijehom oca Bog odgovara milostivo.
Psalam 115. Lažne nade u idole
12.1.2017. | Crkva u svijetu
Psalam 115. Lažne nade u idole
VATIKAN, 11. 1. 2017. Katkad utjehu i sigurnost tražimo u bogu koji se može prikloniti našim zahtjevima ili nekom magijom intervenirati da promijeni stvarnost i učini je onakvom kakvu je mi želimo; to je, upravo, idol koji kao takav ne može učiniti ništa, to je nemoćni i lažni idol.A kad smo snažno vezani uz njega, kupujemo lažne nade. Dok onu nadu besplatnosti, koju nam je donio Isus Krist, položivši slobodno život za nas, u tu se nadu ne uzdamo toliko.
"Rahela oplakuje sinove svoje", ali… "ima nade za tvoje potomstvo" (Jr 31)
4.1.2017. | Crkva u svijetu
"Rahela oplakuje sinove svoje", ali… "ima nade za tvoje potomstvo" (Jr 31)
VATIKAN, 4. 1. 2017. Suze su rodile nadu. I to nije lako shvatiti, ali je istina. Toliko puta, u našem životu, suze siju nadu, sjeme su nade.
Abraham, otac u vjeri i nadi
28.12.2016. | Crkva u svijetu
Abraham, otac u vjeri i nadi
VATIKAN, 28. 12. 2016. Vjera nije samo šutnja koja sve prihvaća bez odgovaranja, nada nije sigurnost koja nas štiti od sumnje i zbunjenosti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10