VaraždinČakovecKoprivnica

Varaždin

Katedrala Uznesenja Marijina na nebo
Radnim danom: 7.30 h, 9 h i 18 h zimi (19 h ljeti /1.5.-1.9.)
Nedjeljom i blagdanima: 7.30 h, 9 h, 11 h, 18 h zimi (19 h ljeti)

Župa sv. Nikole, Varaždin
Radnim danom: 8 h i 18 h zimi (19 h ljeti)
Nedjeljom i blagdanima: 8 h, 10 h, 11.30 h i 19 h
            Crkva sv. Florijana u 16 h zimi (17 h ljeti)
 
Župa sv. Vida, kapucini, Varaždin
Radnim danom:
            Kapucinska crkva: 7 h, 8.30 h i 19 h
Nedjeljom i blagdanima:
            Kapucinska crkva: 6.30 h, 8.30 h, 10 h, 12 h i17 h
            sv. Vid: 7.30 h
            sv. Rok: 7 h
            Pastoralni centar IV: 8 h
 
Župa sv. Fabijana i Sebastijana, Varaždin
Radnim danom:
            crkva Dobrog pastira: 18 h (19 h ljeti)
Nedjeljom i blagdanima:
            crkva Dobrog pastira: 8 h, 10 h i 18 h (19 h ljeti)
 
Župa sv.  Josipa, Varaždin
Radnim danom: 17 h (18.30 h)
Nedjeljom i blagdanima: 8 h 10.30 h i 17 h (18.30 h)
 
Franjevačka crkva sv. Ivana Krstitelja
Radnim danom: 7 h, 8 h  i 18.30 h
Nedjeljom i blagdanima: 7 h ,8 h, 9 h, 11 h i 18.30 h
Prvog petka i prve subote u mjesecu u 7 h,8 h, i 18.30 h

Uršulinska crkva rođenja Isusova
Radnim danom: 7 h
Nedjeljom: 8 h
Svakog 8. u mjesecu u 18 h (17.30 h - zajednička krunica)
 
Župa Uskrsnuća Isusova, Kučan Marof, Varaždin
Radnim danom: 19 h (18 h)
Nedjeljom i blagdanima: 8 h 10.30 h i 19 h (18 h)
 
Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Biškupec, Varaždin
Radnim danom: 18 h (19 h ljeti)
Nedjeljom i blagdanima: 7.30 h, 9.30 h, 11 h; (8 h i 10 h ljeti)